top of page
VMIN Educate - Học hỏi
Trang bị kiến thức ngành căn bản
icon1.png
Image by Omar Prestwich
Thư viện kiến thức ngành

Kho tàng lưu trữ, cập nhật kiến thức, thông tin và dữ liệu liên quan đến ngành công nghiệp âm nhạc ở Việt Nam, Châu Á và Quốc tế.

Bản tin ngành

Các thành viên của VMIN sẽ được nhận bản tin ngành qua email hàng tuần để cập nhật các cơ hội và tin tức ngành trong nước, khu vực và quốc tế.

(Ra mắt Tháng 6 năm 2021)

Đăng ký làm thành viên ngay hôm nay để phát triển sự nghiệp âm nhạc của bạn

Bằng cách đăng ký thành viên VMIN, bạn đồng ý với điều khoản sử dụng dịch vụ và chính sách bảo mật của chúng tôi.

banner4.png
bottom of page