top of page

CÁC CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Cập nhật lần cuối vào ngày 19/04/2021

THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP TỪ BẠN

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân khi bạn đăng ký làm thành viên trên trang web VMIN, chẳng hạn như họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email, và những thông tin khác của bạn mà chúng tôi yêu cầu trong quá trình đăng ký; hoặc thông tin thẻ tín dụng chỉ khi bạn thanh toán qua cửa hàng trực tuyến của chúng tôi. Chúng tôi tập hợp dữ liệu khi bạn tham gia các hoạt động như đọc bài, viết bài, thảo luận, và đánh giá nội dung được chia sẻ trên VMIN.

Khi đăng ký trên trang web VMIN, địa chỉ email bạn cung cấp sẽ phải được xác minh bằng một email có chứa một link duy nhất. Nếu link đó được truy cập, chúng tôi xác nhận bạn là người kiểm soát địa chỉ email đó và tài khoản của bạn trên VMIN sẽ được kích hoạt.

Ngoài ra chúng tôi sẽ thu thập bất kỳ thông tin nào mà bạn cung cấp cho chúng tôi trong quá trình liên lạc và trao đổi về trang web hoặc dịch vụ của VMIN. Chúng tôi cũng thu thập thêm thông tin không nhận dạng cá nhân (phi cá nhân), chẳng hạn như tên miền và địa chỉ IP mà bạn đang sử dụng để truy cập vào trang web của chúng tôi.

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

Những thông tin chúng tôi thu thập từ bạn có thể được sử dụng theo một trong những cách sau:

  • Cá nhân hóa trải nghiệm của bạn khi tham gia trang web - Thông tin của bạn giúp chúng tôi đáp ứng tốt hơn các nhu cầu cá nhân của bạn

  • Cải thiện trang web tốt hơn – Chúng tôi liên tục cố gắng cải thiện các dịch vụ trên VMIN căn cứ vào thông tin và ý kiến phản hồi từ bạn.

  • Cải thiện dịch vụ khách hàng – Thông tin của bạn giúp chúng tôi đáp ứng hiệu quả hơn các yêu cầu dịch vụ và nhu cầu hỗ trợ của bạn

  • Gửi email định kỳ - Địa chỉ email bạn cung cấp có thể được sử dụng để gửi thông tin, thông báo về các thay đổi được cập nhật trên trang web, bài đăng hoặc phản hồi về bình luận, câu hỏi của bạn trong bài viết.

​VIỆC BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN LÀ QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI CHÚNG TÔI

Chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn được chấp nhận chung để bảo vệ những thông tin cá nhân được gửi đến cho chúng tôi, cả trong quá trình truyền tải và đến khi chúng tôi nhận được. Tuy nhiên, không có phương thức truyền tải nào qua Internet, hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào là an toàn 100%. Do đó, trong khi chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của thông tin đó.

NHỮNG BIỆN PHÁP BẢO VỆ

Chúng tôi có nghĩa vụ bảo vệ thông tin cá nhân của bạn bằng cách thực hiện các biện pháp bảo mật hợp lý chống lại các rủi ro như truy cập trái phép, sử dụng trái phép, thu thập trái phép, tiết lộ trái phép hoặc xử lý trái phép. Các biện pháp bảo mật đã được tích hợp vào quá trình thiết kế, triển khai và hoạt động hàng ngày như một phần cam kết của chúng tôi để bảo vệ thông tin cá nhân mà nó nắm giữ.

 

VMIN CÓ SỬ DỤNG COOKIE KHÔNG?

Có. Cookie là các tệp nhỏ mà một trang web hoặc nhà cung cấp dịch vụ của nó chuyển vào ổ cứng máy tính của bạn thông qua trình duyệt web (nếu bạn cho phép). Những cookie này cho phép trang web nhận ra trình duyệt của bạn, và nếu bạn có tài khoản đã đăng ký, sẽ liên kết nó với tài khoản đã đăng ký của bạn.

 

Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu và lưu trữ những sở thích của bạn cho các lượt truy cập trong tương lai, và tổng hợp dữ liệu về lưu lượng truy cập và tương tác trên trang web, để chúng tôi có thể cung cấp trải nghiệm và công cụ trang web tốt hơn trong tương lai. Chúng tôi có thể ký hợp đồng với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về người dùng truy cập trang web. Các nhà cung cấp dịch vụ này không được phép thay mặt chúng tôi sử dụng thông tin được thu thập, ngoại trừ việc để giúp chúng tôi quản lý và cải thiện công việc kinh doanh của mình.

 

VMIN ĐƯỢC PHÉP CÔNG BỐ BẤT CỨ THÔNG TIN NÀO RA BÊN NGOÀI KHÔNG?

Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chuyển nhượng thông tin cá nhân của bạn ra bên ngoài. Điều này không bao gồm các bên thứ ba mà chúng tôi tin tưởng, đang hỗ trợ điều hành trang web, quản lý công việc kinh doanh hoặc phục vụ người dùng, miễn là các bên đó đồng ý giữ bí mật các thông tin này. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin của bạn khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ này là phù hợp để tuân thủ luật pháp, thực thi chính sách trang web của chúng tôi; bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc sự an toàn của chúng tôi hoặc của người khác. Tuy nhiên, các thông tin truy cập phi cá nhân có thể được cung cấp cho các bên khác để tiếp thị, quảng cáo hoặc sử dụng khác.

 

LIÊN KẾT TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA

Theo quyết định của chúng tôi, đôi khi chúng tôi có thể bao gồm hoặc cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba trên trang web VMIN. Các trang web của bên thứ ba có chính sách bảo mật riêng biệt và độc lập. Do đó, chúng tôi không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với nội dung và hoạt động của các trang web này. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tìm cách để bảo vệ tính toàn vẹn của trang web VMIN và hoan nghênh mọi phản hồi từ bạn về các trang web được liên kết.

 

TUÂN THỦ ĐẠO LUẬT BẢO VỆ QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA TRẺ EM TRÊN TRỰC TUYẾN

Trang web, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi đều hướng đến những người từ 13 tuổi trở lên. Nếu máy chủ ở Hoa Kỳ và bạn dưới 13 tuổi, theo các yêu cầu của COPPA (Đạo Luật Bảo Vệ Quyền Riêng Tư Của Trẻ Em Trên Trực Tuyến), bạn không được sử dụng diễn đàn này.

 

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA BẠN KHI THAM GIA

Hãy ghi nhớ rằng bất cứ khi nào bạn tự nguyện tiết lộ thông tin cá nhân trên trang web trực tuyến - ví dụ như qua bài đăng, bài viết thảo luận hoặc ở nơi khác - thông tin đó có thể được người khác thu thập và sử dụng. Tóm lại, nếu bạn đăng thông tin cá nhân trên trang web mà công chúng có thể truy cập được, thì đổi lại bạn có thể nhận được những tin nhắn không mong muốn từ các bên khác. Sau cùng, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm giữ gìn và bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Xin hãy cẩn thận và có trách nhiệm bất cứ khi nào bạn đang truy cập trực tuyến.

 

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT TRỰC TUYẾN

Chính sách bảo mật trực tuyến này chỉ áp dụng cho thông tin được thu thập thông qua trang web VMIN, không áp dụng cho thông tin được thu thập ngoại tuyến.

 

SỰ ĐỒNG Ý CỦA BẠN

Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin như đã nêu ở trên.

bottom of page