top of page
Chuỗi sự kiện VMIN TALKS 2022
Diễn ra vào các ngày 4/6, 18/6 và 2/7

VMIN TALKS là những buổi trò chuyện trao đổi xoay quanh các chủ đề về lĩnh vực âm nhạc tại Việt Nam. 

Sự kiện được livestream miễn phí trên Facebook, đặc biệt dành cho sinh viên và nghệ sĩ có hứng thú.

bottom of page