top of page
VMIN-COVER2_1.jpg

MỤC TIÊU

Chúng tôi xây dựng cộng đồng thông qua việc kết nối và hội tụ những cá nhân và doanh nghiệp đang làm việc trong ngành.

Chúng tôi tin tưởng vào việc xây dựng nền tảng kiến thức và thông tin vững chắc. Giáo dục là nguồn gốc của phát triển bền vững.

Chúng tôi nhìn thấy tương lai nơi mà tất cả mọi người đều được tiếp cận với các cơ hội tiềm năng đang chờ đợi phía trước một cách bình đẳng.

Chúng tôi làm việc hết mình để khuyến khích ngày càng nhiều sự kết nối, hợp tác, các mối quan hệ bền vững và lâu dài.

Sứ mệnh của chúng tôi là tạo ra một nền tảng cho cộng đồng ngành công nghiệp âm nhạc Việt Nam, tập trung vào Trao Đổi – Học Hỏi – Kết Nối – Hợp Tác – Phát Triển.

VMINLOGO-1.png

Một nền tảng cộng đồng trực tuyến nhằm hỗ trợ các thành viên trao đổi, học hỏi, kết nối, hợp tác và phát triển

logo-2.png

Chương trình sự kiện được tổ chức hằng năm gồm hội thảo và biểu diễn âm nhạc nhằm hỗ trợ các thành viên VMIN 

trao đổi, học hỏi, kết nối, hợp tác và phát triển.

bottom of page