top of page
VMIN Grow - Phát triển
Phát triển sự nghiệp
icon1.png
Image by Tony Pham

Sự kiện dành cho ngành kinh doanh âm nhạc được tổ chức thường niên, bao gồm các cuộc hội thảo, phỏng vấn khách mời/diễn giả, cơ hội kết nối và biểu diễn âm nhạc.

(Ra mắt Tháng 6 năm 2021)

Hỗ trợ nghề nghiệp

Một trung tâm trực tuyến, nơi các thành viên của VMIN gặp gỡ và nhận hỗ trợ từ những người tiên trong ngành công nghiệp âm nhạc.
(Ra mắt vào năm 2022)

Đăng ký làm thành viên ngay hôm nay để phát triển sự nghiệp âm nhạc của bạn

Bằng cách đăng ký thành viên VMIN, bạn đồng ý với điều khoản sử dụng dịch vụ và chính sách bảo mật của chúng tôi.

banner4.png
bottom of page